Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Stara Lika
pjesme
NEOBJAVLJENO
 
 
 

Zbirka pjesama podijeljenih u četiri ciklusa: proljeće, ljeto, jesen, zima, a ima podnaslov «Sličice»

Vrlo sažete, slikovite pjesme u kojima je pjesnički jezik toliko reduciran da pjesme pomalo nalikuju na haiku, mada to nisu. U njima se zrcali prošlost ličkog, i ne samo ličkog, sela: arhaičan život, boje i mirisi netaknute prirode, socijalna slika sela…
Cijela zbirka odiše patinom prošlih vremena, a svaka se pjesma naprosto nameće izrazitom vizualnošću.


eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia