Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Pjesme

NEOBJAVLJENO
 
 
 

Zbirka pjesama nastala u razdoblju između 1966. i 1992.. Većinom su to refleksivne pjesme različitih motiva i preokupacija pisane slobodnim stihom. Izvjestan broj objavljen je po mnogim publikacijama, a najviše u nekadašnjim Ličkim novinama.

Sastoji se od tri ciklusa: Breme (refleksivne), Eros (ljubavne) i Hrvatska zemlja (domoljubne pjesme)


eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia