Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Gramatika u stihu,
August Cesarec, Zagreb 1988. prvo izdanje, August Cesarec 1988. drugo izdanje, 1990. vlastito izdanje, Panda, Zagreb 1977., Panda, Zagreb 2001.
 
 
 

… “Gramatika u stihu” originalan je tekst u kojem autor gramatičko gradivo namijenjeno učenju u osnovnoj školi oblikuje u stihu…. Poznato je, naime, da djeca s više interesa, emocionalnog i intelektualnog naboja primaju informacije koje se nude u neočekivanom, neklišejiziranom obliku. U zbirci se potvrđuje autor pedagog i pjesnik…
Dr. sc. Dragutin Rosandić

 

Gramatika u stihu (srpska verzija)
NEOBJAVLJENO

Pjesme su prilagođene srpskoj ekavici i gramatici koja se poprilično razlikuje od hrvatske, naročito u zamjenicama, nazivima zavisnih rečenica i još ponečemu.
eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia