Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Mali rimarij
NEOBJAVLJENO
 
 
 


Ova knjižica namijenjena je prvenstveno onima koji iz najrazličitijih pobuda pišu pjesme, i to one vezanog stiha. U svakom slučaju dobro će doći i prevoditeljima poezije.

Kako se pjesme često pišu u hodu, ova se knjižica zbog svog formata lako može staviti u džep ili u priručnu torbicu pa se tako u nju može zaviriti svaki čas, a da se zbog traganja za rimom ne izgubi osnovna misao započetog stiha.

Cjelokupna građa podijeljena je na šest poglavlja: A, E, I, O, U, R na osnovi zadnjeg sloga prema kojem se traži rima: slAb, žlijEb, glIb, bOb, klUb, gRb

Rimovane riječi poredane su od jednosložnih prema višesložnima po abecednom redu suglasnika ispred samoglasnika po kojem se traži rima: slab, grab, štab; para, košara, oružara.

Traženje rima vrlo je jednostavno. Npr. u stihu «Prekrasna je ova dama» zadana rima je –ama. Pronađe se poglavlje A, odjeljak –am i počinje traganje od dvosložnih rima prema višesložnim: čama, mama, galama, reklama, ulicama, polusjenama, nadriženama…

Zbirke pjesama iz kojih su uzete rime navedene su na kraju knjižice.


eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia